This is ALT-IMG

Tính năng sử dụng lại các thiết kế trên solidowrks premium 2016


Sử dụng lại các thiết kế và tự động hóa

Solidworks search: Tìm kiếm các file trên máy tính của bạn, network, hệ thống solidworks pdm hoặc internet

Solidworks treehouse: Tạo, tổ chức , và tái sử dụng sơ đồ lắp ráp như là một điểm khởi đầu cho các mẫu thiết kế mới

Design automatic: Tự động lặp lại các thiết kế - bao gồm part, assembly và drawing.

Solidworks toolbox: Hơn một triệu các thành phần và các chi tiết được thêm vào trong assemblies; bao gồm cả việc tự động lắp ráp ốc vít

Online components: giảm thời gian thiết kế bằng việc sử dụng Catalog các chi tiết 2D và 3D được cung cấp bới ứng dụng

 

Giới thiệu về solidworks Premium

Lắp ráp và thiết kế trên solidworks Premium

 

 


Tags:

solidworks premium 2016, solidworks 2016, cơ khí


Tin tức cùng chuyên mục