This is ALT-IMG

Tạo một Part mới trên solidworks 2014 - Giới thiệu về cửa sổ làm việc trên solidworks


Một số hướng dẫn cơ bản để bắt đầu với phần mềm solidworks 2014

Dưới đây là 1 loạt các tính năng trong phần thiết kế 3D :

 + Tính năng xây dựng các khối hình học

 + Tính năng thay đổi vật liệu

 + Một số tính năng không ảnh hưởng đến vật liệu

 + Tính năng tạo ra các phát thảo 2D và 3D hoặc   góc, cạnh hình học

 + Ngoài ra còn có các tinh năng như bosses, cut,   shell, fillets, thay đổi hình học

 + Hiện các hoạt động đã thực hiện trên            FeatureManager ( Boss-Extrude, Cut-Extrude1,    Cut-Extrude2, Mirror1,..).

  Sketch đầu tiên của phần Part gọi là cơ sở phát    thảo đây là nền tản cho phần thiết kế 3D sau  này.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Khi bạn làm việc có 3 mặt phẳng mặc định (    Front, Right và Top ) .

  Đối với phần mềm Solidworks có hai chế độ tùy chọn trong hộp thoại New Solidworks Document là Novice và Advanced. Chế độ Novice có các tùy chọn mặt định của 3  môi trường làm việc. Chế độ nâng cao sẽ cho ta  thêm tùy chọn một số cài đặt trong môi trường làm việc

 

Tạo một Part mới trên solidworks

  1. Click vào New từ Menu bar sau đó hộp thoại The New Solidworks Document sẽ hiện ra
  2. Click vào nút Advanced như hình minh họa. Chế độ nâng cao sẽ được thiết lập.
  3. Click vào ok từ hộp thoại The New Solidworks Document

 

Nếu các bạn sử dụng các phiên bản solidworks khác thì hộp thoại The new solidworks document có thể khác không giống như hình minh họa

Bạn cũng có thể xem một số video về giao diện được cung cấp trên Solidworks Interface.

Chế độ Advanced vẫn được sử dụng cho tất cả các New document hiện tại trên solidworks. Khi bạn đóng solidworks, chế độ Advanced sẽ được lưu lại

Trong hộp thoại The New Solidwowrks Document có 2 tabs mặt định : Templates và Tutorial. The Templates chứa các modul làm việc mặc định của solidworks. Tutorial sẽ co các phần hướng dẫn tương ứng với các modul

Part1 hiện trong FeatureManger và là tên của modul. Part 1 là tên mặt định. Các thành phần trong cửa sổ làm việc The Menu bar, CommandManager, FeatureManager, Headsup View toolbar, SolidWorks Resources, SolidWorks Search, Task Pane và gốc tọa độ

Gốc tọa độ trên cửa sổ làm việc của solidworks có màu xanh là ở chính giữa cửa sổ làm việc và đây cũng là gốc tọa độ của ba mặt phẳng làm việc : Top, Right, Front. Trục x – là trục nằm ngang, Trục Y – là trục thẳng đứng. Trong Mục ReatureManager chưa các chức năng, các quan hệ hình học và một số cài đặt

Các bạn có thể chỉnh sửa đơn vị đo lường cũng như là chế độ bắt điểm trên cửa sổ làm việc nhu hình minh họa

 

Để xem hướng nhìn mặc định của các mặt làm việc các bạn click vào Front Plane, Top Plane, Right Plane trên mục FeatureMananger

Click vào Origin trên mục FeatureManager để hiện góc tọa độ của các mặt Top, Right và Front


Tags:

Cơ khí, solidworks, solidworks 2014, hoc solidworks


Tin tức cùng chuyên mục