This is ALT-IMG

Sử dụng lệnh LOFT BOSS/BASE trong thiết kế với Solidworks 2014


Lệnh Loft dùng để tạo những mô hình có biên dạng phức tạp bằng cách nối các biên dạng trên các mặt khác nhau. Các mặt vẽ phác thường phải song song nhau, tuy nhiên trong Solidworks lệnh Loft đối với các phác thảo trên các mặt bất kỳ. Sau đây là các bước thực hiện lệnh:
a. Gọi lệnh: Click vào biểu tượng  hay vào Insert\Boss/Base\Loft…
b. Chọn các biên dạng (Profile)
c. Xác định các thông số: Start/End Constraints,  Guide curves, Options, Thin feature
c. Kết thúc lệnh: Click biểu tượng

1. Profiles: Chọn các biên dạng hoặc các mặt của mô hình có sẵn. 

2. Start/End Constraints: Điều khiển tính tiếp tuyến tạo hình cho biên dạng đầu tiên và biên dạng cuối cùng

a. Default: Chỉ được áp dụng khi ta tạo hình với ít nhất 3 biên dạng. Lựa chọn này làm cho mô hình có biên dạng bắt đầu và cuối cùng gần giống như một Parabol.
b. None: Không điều khiển tính tiếp tuyến
c. Direction Vector: Điều khiển tính tiếp tuyến phụ thuộc vào bề mặt được chỉ ra. Trình tự thực hiện:
- Chỉ ra một mặt để điều khiển tính tiếp tuyến
- Xác định góc
- Xác định độ cao của vector tiếp tuyến

d. Normal To Profile: Tương tự như trường hợp Direction Vector. Nhưng Vector tiếp tuyến lúc nào cũng vuông góc với biên dạng đầu tiên hay cuối cùng.

 

3. Guide Curves: Lựa chọn này để quét các biên dạng theo các đường dẫn

4. Options: Ta quan tâm đến lựa chọn Close loft, lựa chọn này để nối biên dạng dầu tiên và biên dạng cuối cùng thành một vòng khép kín.

5. Thin feature: Tạo thành mỏng cho chi tiết. Tương tự với lệnh EXTRUDE BOSS/BASE

XEM THÊM

Các lệnh chỉnh sửa trong Sketch trên Solidworks
Tổng hợp về lệnh khối Extrude Boss/Base trong Solidworks
Download phần mềm solidworks 2016 full crack
Lệnh Extruded cut trong thiết kế trên solidworks 2014
Solidworks 2014 | Sử dụng lệnh REVOLVE BOSS/BASE trong thiết kế
sử dụng Lệnh SWEEP thiết kế trên Solidworks 2014
Sử dụng Lệnh SWEEP CUT trên phần mềm Solidworks 2014


Tags:

solidworks 2014, solidowrks 2016, solidworks 2015, download solidworks, solidworks


Tin tức cùng chuyên mục