This is ALT-IMG

Solidworks 2014 | Sử dụng lệnh REVOLVE BOSS/BASE trong thiết kế


Lệnh Revolve trên solidworks 2014 dùng để vẽ các chi tiết dạng tròn xoay. Chi tiết được tạo ra bằng cách quay tiết diệnquanh một trục. Sau đây là cách thực hiện lệnh:

a. Gọi lệnh: Click vào biểu tượng  hay vào Insert\Boss/Base\Revolve…
b. Chọn mặt và vẽ tiết diện (nếu ta vẽ tiết diện trước thì ta chọn tiết diện)
c. Xác định các thông số: Trục quay, Direction, Thin Feature and Selected Contours
c. Kết thúc lệnh: Click biểu tượng 

Các hộp thoại

Axis of Revolution : Xác định trục xoay
One-direction: Xoay biên dạng về một phía
Mid-plane: Biên dạng sẽ được xoay đều cả 2 phía
Two-direction: Biên dạng sẽ được xoay về 2 phía với góc xoay khác nhau
Angle : Nhập góc xoay
Thin feature và Selected Contours: Tạo mô hình dạng thành mỏng và lựa chọn một phần tiết diện . Các lựa chọn tương tự như trong lệnh EXTRUDED và lệnh EXTRUDE CUT

XEM THÊM

Lệnh Extruded cut trong thiết kế trên solidworks 2014

Download phần mềm solidworks 2016 full crack

Hướng dẫn thi chứng chỉ solidworks CSWP trên phiên bản solidworks 2015


Tags:

solidworks 2014, phần mềm solidworks, solidworks 2015, solidworks 2016, lệnh revolve 


Tin tức cùng chuyên mục