Lời khuyên cho một cuộc sống như ý muốn của giám đốc tập đoàn Microsoft

Vị tổng giám đốc của Microsoft đang mang đến cho bạn tất cả những loại thiết bị và ứng dụng để truyền đến mọi thứ bạn làm với sự hỗ trợ thông minh của máy vi tính: Sử dụng một công cụ hỗ trợ cá nhân (Cortana) để quản lí lịch của bạn, có những chương trình trò chuyện tương tác với bạn trên internet, sử dụng kính thực tế ảo Hololens để đặt một thế giới ảo 3D vào thế giới thực của bạn.

Khi nó cân bằng công việc với gia đình và cuộc sống cá nhân, ông ta không nghĩ rằng nỗi ám ảnh với những thiết bị cuả chúng ta đang giúp đỡ.

Satys Nadella Technicalvn

Ông ta không tin rằng trong công việc/cuộc sống có sự “cân bằng”, nhưng trong công việc/cuộc sống có sự hài hòa, ông ấy nói với tư cách là một doanh nhân.

“Không có điều gì giống như sự cân bằng. Nó chính là làm thế nào để tôi hài hòa công việc và cuộc sống của tôi?” ông ấy nói. Chúng ta sử dụng hàng tấn thời gian cho công việc và suy nghĩ về công việc, vì thế điều quan trọng là công việc của chúng ta có ý nghĩa và phù hợp với những giá trị cốt lõi của chúng ta.

Nhưng khi dành thời gian cho gia đình, tất cả những thứ chúng ta cần là ít tập trung vào điện thoại và dành nhiều sự tập trung vào thế giới thực tại.

Điều đó có nghĩa rằng không suy nghĩ đến “email cuối cùng”, điều đó bạn đã làm trong công việc, ông ấy nói với tư cách là một doanh nhân.

Nhưng đồng thời nó cũng có nghĩa rằng bỏ chiếc điện thoại đó xuống và dành nhiều sự chú ý, quan tâm hơn đến gia đình và những người bạn của bạn.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.