This is ALT-IMG

Link download phần mềm Siemens NX11 chuẩn


Siemens NX11 là phiên bản mới nhất của hãng đến thời điểm này. Nhiều người cũng dần dẫn chuyển sang phiên bản này để sử dụng, những ai chưa từng sử dụng phần mềm này những giờ có nhu cầu thì nên cài đặt phiên bản NX 11 này để sử dụng. 

download NX11

Bạn cận nhật mới nhất này có một số tính năng nổi bật sau: 

- Nhập dữ liệu 3D cùng với mô hình hội tụ.
- Dễ dàng tạo ra mẫu để cả thiện hổ trợ in 3D
- tính năng thiết kế theo
- Nhiều điều chỉnh hơn, thay đổi dễ dàng hơn vfa tieeos cập thông tin trong phát thảo một cách dễ dàng hơn
- Thiết kế ý tưởng sẽ mượt hơn với NX Realize và NX layout.
- Tự động chuyển đổi đối tưởng bản vẽ thành đối tượng 3D
- Giảm thiểu thời gian kiểm tra bản vẽ với công cụ so sánh bản vẽ
- Hiển thị hình ảnh thực hơn với Lightworks Iray+
- Cải thiện độ mề dẻo với công cụ quả lý NX

 

Link download phần mềm Siemens NX11

Tài liệu hướng dẫn sử dụng NX11

Link google drive


Link Torrent
(Dành cho bạn này mạng yếu -> treo máy download) : Download tại đây

(Xem hướng dẫn download với link torrent tại đây: Click Here)

 


Tags:

download NX11, phần mềm NX11, tài nx11, siemens nx11


Tin tức cùng chuyên mục