This is ALT-IMG

Lệnh Extruded cut trong thiết kế trên solidworks 2014


Trên Solidworks 2014 tương tự như lệnh EXTRUDE BOSS/BASE. Lệnh EXTRUDED CUT được dùng để trừ đi một phần vật liệu. Cách thực hiện lệnh và các thông số đều giống như lệnh EXTRUDED BOSS/BASE, để có thể sử dụng lệnh này bạn phải tạo các khối từ các sketch 2D đã vẽ từ trước, sau đây là các bước gọi lệnh:

- Gọi lệnh: Click vào biểu tượng    hay vào Insert\Cut\Extrude…
- Chọn mặt và vẽ tiết diện (nếu ta vẽ tiết diện trước thì ta chọn tiết diện)
- Xác định các thông số: From, Direction, Thin Feature and Selected
- Kết thúc lệnh: Click biểu tượng  

Lệnh Extruded cut trên solidworks 2014

XEM THÊM

Vẽ 2D trong Sketch trên Solidworks

Các lệnh chỉnh sửa trong Sketch trên Solidworks

Tổng hợp về lệnh khối Extrude Boss/Base trong Solidworks


Tags:

solidworks 2014, lênh extude cut, download solidworks 2014, solidworks 2015, solidworks 2016, solidworks 2017


Tin tức cùng chuyên mục