This is ALT-IMG

Lập trình cnc - Chương trình con trong lập trình máy phay cnc


Chương trình con trong lập trình CNC là một vấn đề rất quan trọng và cần thiết nó giúp người lập trình máy phay cnc giảm bớt được thời gian viết code cũng như là độ dài của đoạn code. Bởi vì chương trình con trong lập trình cnc là một đoạn code nhỏ giúp lập trình lập lại một nguyên công nào đó trong quá trình gia công. Mà đối với việc gia công bằng máy cnc thì lập đi lập lại một nguyên công nào đó là rất thường xuyên xuất hiên (Gia công khuôn mẫu, khoan lỗ, doa lỗ, taro lỗ)

 Chương trình con là một phần của chương trình chính và gọi theo yêu cầu.
 Khi chương trình con được gọi quy trình điều khiển được thực hiện theo chương trình con, chương trình con kết thúc quy trình điều khiển trở về câu lệnh kế sau câu lệnh gọi chương trình con.
 Chương trình con gồm ba nội dung:
 Số hiệu chương trình (Tên chương trình)
 Nội dung chương trình
 Lệnh kế húc chương trình

%
Oxxxx ;
Tên chương trình con
N5…… ;
N10…. ;
N15…. ;
N20…. ;
Nội dung chương trình con 
M99 ;
%
Kết thúc chương trình con 

 

Tên chương trình con

M98 Pxxxx Lxxxx 
Lệnh gọi chương trình conTên chương trình con được gọiSố lần lặp lại chương trình con


 Khi không chỉ ra số lần lặp lại chương trình con thì hệ điều khiển hiểu là 1 có nghĩa là không lặp lại chương trình con. Chương trình chính gọi chương trình con nhiều lần và trong chương trình con gọi chương trình con khác.
 Các ứng dụng phố biến của chương trình con trong lập trình CNC bao gồm :
Các chuyển động gia công được lặp lại.
 Các hàm liên quan đến sự thay dao.
 Các sơ đồ gia công lỗ.
 Các bước làm nóng máy (Chạy không máy)
 Sơ đồ xử lý chương trình với một chương trình con.

⇒ Chú ý: mọi giá trị chế độ có hiệu lực khi gọi chương trình con sẽ giữu nguyên hiệu lực trong chương trình con đó, trừ khi có sự thay đổi bên trong chương trình con.

Ví dụ : Bạn dùng chương trình con để gia công rãnh cung sau.

Chương trình trong lập trình cnc

CHÚ Ý: Khi bạn lập chương trình con thì vị trí bắt đầu và kết thúc của chương trình cón phải trùng nhau.

XEM THÊM

Cấu trúc chương trình và mã lệnh trong lập trình CNC

Lập trình cnc - Lệnh di chuyển dao trong lập trình cnc

Hướng dẫn về bù dao cắt trong lập trình CNC

Lệnh thiết lập góc tọa độ trong lập trình CNC

Những chu trình được sử dụng phổ biến trên máy phay CNC

 


Tags:

lập trình cnc, máy phay cnc, chương trình con


Tin tức cùng chuyên mục