This is ALT-IMG

Học Mastercam - Các bước trong chu trình gia công lỗ trên phần mềm Mastercam X7


Hướng dẫn trên phần mềm mastercam X7 về các bước trong chu trình gia công lỗ trên phần mềm 
Trong gia công lỗ nhìn chung có các chuyển động chạy dao như trên hình 1-2.

 

Trên mastercam X7 lệnh gia công lỗ Drill như hình 1-3 dưới.

Phương pháp gia công lỗ trên máy CNC bao gồm các dạng chu kì gia công sau:

o G81 – Khoan tâm, khoan lỗ cạn.

o G82 – Khoan làm bong lỗ, Khoét bằng đầu lỗ.

o G83 – Khoan sâu lùi dao ra đến mặt phẳng Retract.

o G73 – Khoan sâu bẻ phoi.

o G84 – Taro ren phải.

o G74 – Taro ren trái.

o G85 – Doa lỗ với việc tiến vào lùi ra ăn dao.

o G86 – Doa lỗ với việc dừng quay ở cuối hành trình rồi lùi nhanh ra.

o G76 – Doa tinh.


Tags:

masercamx7, học mastercam, học mastercam X7, hoc mastercam, dạy mastercam, download mastercam


Tin tức cùng chuyên mục