This is ALT-IMG

Dự án tàu không gian của NASA


( Technicalvnplus.com ) Đây là dự án về tàu không gian của NASA trong việc chinh phục sao Hỏa và các hành tinh lân cận khác, giúp các phi hành gia có thể vươn xa hơn tới các nơi trong vũ trụ.

solidworks

Tài liệu Solidworks 

inventor

Tài liệu Inventor

catia

Tài liệu Catia

unigraphic nx

Tài liệu Unigraphics NX

creo

Tài liệu Creo Parametric

mastercam

Tài liệu MastercamTags:

NASA BEAM Công Nghệ Vũ Trụ


Tin tức cùng chuyên mục