This is ALT-IMG

Anonymous thành lập đảng chính trị ở Mỹ


(Technicalvnplus.com) Các thành viên của nhóm hacker lớn nhất trên internet, Anonymous đã tạo ra một đảng chính trị mới ở Mỹ và đặt tên nó là The Humanity Party, hay THumP.

Anonymous đã công bố dự định của họ thông qua một cuộc họp báo mà họ mở ra vào ngày thứ hai, ở đây họ giải thích rằng chính đảng mới của họ sẽ là một cách mang lại sự thay đổi từ bên trong, với sự giúp đỡ của luật pháp và các chính sách hòa bình.

Cả trong cuộc họp báo và trong một đoạn video mà họ đăng trên YouTube, Anonymous lên án rất nhiều thương hiệu nổi tiếng, như việc sử dụng một giọng nói máy tính trong các video đe dọa tội phạm mạng.

Tất cả những đại diện mới của THumP nói rằng nhiệm vụ mới của họ là đại diện cho nhân loại 100%, và để đấu tranh cho năm nhu cầu cơ bản thiết yếu của cuộc sống là: an toàn và nhà ở an toàn, thực phẩm và nước sạch miễn phí, y tế và chăm sóc đời sống tinh thần, áo quần thiết yếu, và giáo dục.

Anonymous đã nói như sau trong video của họ:

  “Mặc dù biểu tượng Anonymous đã nổi tiếng về tập quán  khủng bố và đe dọa dọa là chống đối với hòa bình và an ninh cá nhân, hôm nay chúng tôi chính thức công bố sự thống nhất của tất cả mọi người đã sử dụng bộ mặt Anonymous và đại diện của nó để phản đối và đứng lên cho sự thay đổi . Cách mà các biểu tượng và tên Anonymous  đã được sử dụng thông qua sự sợ hãi và đe dọa kết thúc ngày hôm nay. Những phương tiện phá hoại và đe dọa chưa bao giờ làm việc để đoàn kết nhân  dân."

Sau này, trong video, Anonymous tuyên bố rằng Thump là tiếng nói chính thức và duy nhất của Anonymous. Họ cũng cho biết họ sẽ không chấp nhận sự đóng góp tiền hối lộ.

Thump là tiếng nói của Anonymous

Anonymous về cơ bản cũng được biết đến là một nhóm mà không có lãnh đạo. Thump tự xưng là tiếng nói chính thức của nhóm có lẽ sẽ không phải đi cùng với tất cả các thành viên Anonymous ra ngoài nước Mỹ vì họ thấy không có lý do gì để hỗ trợ một đảng chính trị của Hoa Kỳ.

Thump không phải là một đảng chính trị đầu tiên ra mắt trực tuyến. Năm 2006, Đảng Pirate đã được đưa ra ở Thụy Điển để giải quyết các luật bản quyền khắc nghiệt của đất nước. Đảng này đã phát triển và lan tràn sang một số nước và bây giờ thậm chí còn được thể hiện ngay cả trong Nghị viện châu Âu.

Dưới đây là đoạn video dài 40 phút nói về sự thành lập của THumP. Để biết thêm chi xin liên hệ  trang web chính thức của họ.

Theo Hacking New & Tutorials


Tags:

THump Đảng chính trị, Anonymous, Hacker, Tỗ chức


Tin tức cùng chuyên mục